Informasjon

Øyeskade med hull i øyet

Hull i øyet kan oppstå når et fremmedlegeme treffer øyet med høy fart. En slik skade krever umiddelbar behandling på øyeavdeling.

Temaside om Korona

Hva er perforerende øyeskade?

9823-2-oye-lengdesnitt-pasientinformasjon.jpg

Perforerende øyeskader er skader som fører til at det blir hull i øyeeplet. Størrelsen på hullet kan variere. Det er ofte et fremmedlegeme, f.eks. en bit av metall, stein eller glass, i øyet ved en slik skade. Et typisk hendelsesforløp er at pasienten har brukt en hammer eller et annet redskap på metall eller stein, og så merket at noe traff øyet. Fremmedlegemet kan være ytterst lite, men større fremmedlegemer forekommer også ved trafikkulykker og skyteulykker. Pasienten har smerte i øyet, nedsatt synsstyrke og rødhet på øyet.

Diagnosen

Mistanke om diagnosen vekkes ut i fra opplysninger om hva som har skjedd, smerter, nedsatt syn og rødhet på øyet. Ved store hull er sykdomsbildet klassisk med avflatet fremre kammer med blod i, sammenfalt pupille eller uklar linse. Pasienten må umiddelbart sendes til sykehus. På sykehuset er det aktuelt med ulike røntgenundersøkelser for å forsøke å påvise fremmedlegemet. MR skal ikke anvendes dersom det er mistanke om at fremmedlegemet kan være en metallbit.

Behandling

Behandlingens hensikt er å begrense skaden i øyet i størst mulig grad. På sykehuset kan det bli aktuelt å operere ut fremmedlegemet, spesielt hvis det er av metall. Antibiotika blir gitt for å forhindre en alvorlig øyeinfeksjon.

Den kirurgiske behandlingen avhenger av hvilken skade som foreligger. I de fleste tilfeller på pasienten henvises til Øyeavdeling med kompetanse på å behandle denne typen øyeskader.

For å unngå slike skader, er det viktig at du bruker vernebriller ved arbeid der det er risiko for å få et fremmedlegeme på øyet.

Prognosen

Det er varierende hvordan det går med synet på sikt ved slike skader, bl.a. avhengig av skadens alvorlighetsgrad, om den fører til netthinneløsning og om det blir infeksjon på øyet. Komplikasjoner kan være arrdannelser i regnbuehinnen, grå stær, alvorlig øyeinfeksjon med bakterier, grønn stær. Fremmedlegemer av metall som ikke blir fjernet, vil på sikt føre til skade på øyet og blindhet.

Vil du vite mer?

  • Endoftalmitt
  • Grå stær (katarakt)
  • Grønn stær (glaukom)
  • Perforerende øyeskade - for helsepersonell