Informasjon

ADD versus ADHD - hva er forskjellen?

Hva er hyperaktiv impulsiv ADHD?

Den hyperaktive, impulsive typen ADHD er nok den stereotypien som de fleste forbinder med ADHD: en ung gutt som forstyrrer omgivelsene og avbryter læreren når denne snakker. Ifølge DSM-5 må det foreligge minst 6 av de følgende symptomene for å bruke betegnelsen hyperaktiv, impulsiv ADHD:

  • Rastløs med hender eller føtter eller vrir seg i setet.
  • Forlater plassen i klasserommet eller i andre situasjoner der det forventes at vedkommende skal sitte i ro.
  • Løper rundt eller klatrer i situasjoner der det er upassende (hos ungdom eller voksne kan det være begrenset til subjektive følelser av rastløshet).
  • Har problemer med å leke eller delta i fritidsaktiviteter i det stille.
  • Fremstår «på farten» eller fungerer som om «drevet av en motor».
  • Snakker overdrevent.
  • Kommer med svarene før spørsmålene er ferdigstilt.
  • Har problemer med å vente på tur.
  • Avbryter eller forstyrrer andre (f.eks. blander seg inn i samtaler eller spill).
Forrige side Neste side