Informasjon

ADD versus ADHD - hva er forskjellen?

Hva er kombinasjons ADHD?

Kombinasjons ADHD foreligger når noen har seks eller flere symptomer av både uoppmerksom ADHD og hyperaktiv impulsiv ADHD. Gutter og menn har oftere hyperaktive symptomer, mens jenter og kvinner oftere har den uoppmerksomme typen ADHD. Dette fører til at diagnosen ADHD stilles oftere blant gutter/menn enn blant jenter/kvinner, siden symptomene er lettere å kjenne igjen hos gutter/menn.

Forrige side Neste side