Informasjon

ADD versus ADHD - hva er forskjellen?

Andre krav til ADHD diagnosen

Uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet er de sentrale symptomene på en ADHD-diagnose. I tillegg må et barn eller en voksen oppfylle følgende kriterier for å bli diagnostisert med ADHD:

  • Har flere symptomer før fylte 12 år.
  • Symptomene forekommer i mer enn én setting, for eksempel på skolen, hjemme, med venner eller under andre aktiviteter
  • Det er klare bevis på at symptomene forstyrrer deres funksjon på skolen, i jobben eller i sosiale situasjoner
  • Symptomene kan ikke forklares av en annen tilstand, for eksempel stemningslidelse eller angstlidelser.
Forrige side Neste side