Informasjon

ADD versus ADHD - hva er forskjellen?

ADHD hos voksne

Voksne kan ha hvilken som helst av de tre undertypene av ADHD. ADHD-symptomer hos voksne kan avvike fra barns på grunn av voksnes relative modenhet, så vel som fysiske forskjeller mellom voksne og barn.

ADHD blant voksne med uoppmerksomhetstype vil ofte i likhet med barn og unge, ha problemer med å holde seg organisert, være ryddig og overholde tidsfrister, plikter og angitte oppgaver.

Kilder

Referanser

  1. ADDitude editors + Dodson W. ADD vs. ADHD: What’s the Difference in Symptoms? ADDITUDE, last updated June 16, 2021. www.additudemag.com
  2. Miller K. ADD vs. ADHD. WebMD. Last reviewed October 22, 2021. www.webmd.com
  3. Kinman T, Legg TJ. What’s the Difference Between ADHD and ADD? healtline, last updated February 19, 2019. www.healthline.com
  4. Psykiater.no. ADHD & ADD. Siden besøkt 08.11.2021. www.psykiater.no
Forrige side