Informasjon

Hvordan mestre et barn med ADHD?

Å mestre ADHD kan være utfordrende for hele familien. Foreldre kan hjelpe barnet, blant annet med å sørge for at barnets liv blir så organisert, rolig og forutsigbart som mulig.

Som far eller mor kan du føle seg såret over ditt barns oppførsel eller over hvordan andre mennesker reagerer på det. Og belastningene med ADHD kan noen ganger føre til ekteskapelige problemer og skilsmisse. Ja, ADHD kan til og med gi økonomiske bekymringer.

Søsken til et barn med ADHD kan også få vanskeligheter. De kan bli plaget av at broren eller søsteren med ADHD er så krevende eller aggressiv, at de får mindre oppmerksomhet fordi barnet med ADHD krever så mye av foreldrenes tid.

Ressurser

Det finnes ingen enkle svar for familier som sliter, men det finnes masse ressurser som kan være til hjelp. Som foreldre kan dere få råd om hvordan dere skal oppdra et barn med ADHD fra helsepersonell, sosialarbeidere eller støttegrupper. I tillegg finnes mye litteratur om temaet både på norsk og engelsk - ikke minst på Internett.

Mestringsteknikker

Mange foreldre legger merke til at det er et mønster i barnets oppførsel så vel som i sine egne reaksjoner på oppførselen. Eksempelvis kan barnet få et raseriutbrudd hver ettermiddag før middag, og du gir da barnet noe snacks slik at du kan avslutte forberedelsene til måltidet i fred. Selv om det ikke er meningen, er følgen egentlig at du oppmuntrer til denne oppførselen. Både du og barnet må endre atferd. Men å erstatte gamle vaner med nye, er ikke lett - du skal være svært oppmerksom, og det krever hardt arbeid.

Du kan hjelpe til å gjøre slike endringer lettere ved å påse at barnet organiserer livet sitt riktig. For barn med ADHD betyr ikke det at du skal være ubøyelig eller praktisere jerndisiplin. Nei, det betyr å ordne ting slik at barnets liv blir så forutsigelig, rolig og organisert som mulig. Barn med ADHD takler ikke forandringer særlig bra, og det å ha forutsigbare rutiner, kan gjøre at de føler seg tryggere og kan bidra til å bedre deres oppførsel.

Det er også viktig å ha realistiske forventninger og ikke forlange mer av barnet ditt enn det som er fysisk og mentalt mulig. Sett små mål både for deg selv og for barnet ditt og ikke prøv å gjøre en rekke forandringer på en gang.

Belønning

En av de beste måtene å introdusere nye vaner på, er å vise barnet en fast men kjærlig disiplin, som belønner god oppførsel, men ikke destruktiv atferd. Barn med ADHD reagerer ofte fornuftig på positiv forsterkning, så lenge det er ærlig fortjent. Det er best å starte med belønning eller forsterkning av en ny atferd hver gang den forekommer. Det er viktig at barnet opplever sammenheng mellom egen atferd og belønningen, tilstreb derfor å gi positive konsekvenser umiddelbart ved positiv atferd hos barnet. Etter en tid blir det sannsynligvis ikke nødvendig å "belønne" barnet lengre, men du må fortsette å la barnet ditt forstå at du mener alvor når det gjelder å oppfordre til nye vaner.

Belønning vil som regel miste sin effekt hvis det blir for mye av det. I stedet for alltid å tilby noe godt å spise, kan dere lokke med at barnet får være oppe en ekstra halvtime eller får spille favorittspillet sitt, som belønning. Ikke lov en belønning som du ikke gir. Det ødelegger hensikten med å belønne god oppførsel og kan oppleves som svært frustrerende for barnet ditt.

Noen foreldre synes det er galt å belønne barnet, fordi de ser på det som bestikkelse. Men å forandre gamle vaner er svært vanskelig, og belønning er ganske enkelt en konkret måte å verdsette barnets anstrengelser på.

Dere er rollemodeller

Husk også at dere som foreldre er rollemodeller. Oppfør dere slik dere ønsker barnet skal oppføre seg. Hold dere rolige og bevar kontrollen selv om barnet er ute av kontroll. Om du snakker stille og rolig, er det større sjanse for at barnet også roer seg.

Ta dere tid til dere selv

Til slutt, forholdet mellom familiemedlemmene spiller også en viktig rolle for å opprettholde eller endre oppførselen til et barn med ADHD. Ektepar som er sterkt knyttet til hverandre, finner det ofte lettere å være konsekvente og enige, enn ektepar som ikke er så sterkt knyttet til hverandre. Derfor er det viktig at foreldre også tar seg tid til å dyrke forholdet seg imellom.

Hvis du er mor eller far til et barn med ADHD, sørg for at du kan ta deg fri fra barnet nå og da. Ikke føl skyld fordi om du bruker noen timer borte fra barnet. Du blir en bedre forelder hvis du er uthvilt og avslappet. Og ikke nøl med å spørre venner, besteforeldre eller andre slektninger om hjelp.

Vil du vite mer?