Informasjon

ADHD - når bør du søke medisinsk hjelp?

ADHD kan være en vanskelig diagnose å sette. Du bør søke hjelp hos lege dersom konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet skaper problemer i hverdagen.

Det har vært en økning i antall tilfeller med ADHD de siste tiårene. Man tror at noe av årsaken til denne økningen, er medieoppmerksomhet om ADHD, noe som har ført til at flere søker helsetjenesten for hjelp for barnet sitt eller seg selv. Det betyr samtidig at flere barn med tilstanden får nødvendig behandling. Men det betyr også at det er økt risiko for at barn som ikke har ADHD, men som har andre problemer som depresjon, angst, lærevansker og søvnforstyrrelser, har fått feil diagnose og behandling.

Hva skal dere være oppmerksomme på?

Hvis barnet deres har problemer med å konsentrere seg, sitte stille eller kontrollere atferden sin, og disse problemene skaper betydelige vansker hjemme og på skolen, bør dere søke fastlegen eller helsesykepleier. Fastlegen vil kunne gjøre en grundig vurdering av barnet, og dersom det er grunnlag for det, henvise dere til en spesialist, så som en barnepsykiater, psykolog, psykiater eller barnelege. Det er helt avgjørende at det blir gjort en nøye vurdering av barnet, inkludert å utelukke andre forklaringer, før man stiller diagnosen og starter med behandling.

Diagnosen kan være vanskelig å stille

Selv om symptomer på ADHD noen ganger opptrer hos førskolebarn, er det ofte svært vanskelig å stille en sikker diagnose hos små barn. Det er en risiko for at utviklingsproblemer som sen språkutvikling og tilpasningsvansker kan bli mistolket som ADHD. Av den grunn kan det være større behov for at små barn blir undersøkt av en spesialist enn hva gjelder større barn.

Oppfølging under behandling

Barn med plagsom ADHD krever god oppfølging fra helsetjenesten. Barn som behandles med medisiner, det vil si barn med uttalte plager, skal komme til kontroller regelmessig hos legen. Det er vanlig å anbefale kontroll hvert halvår. Det kan også være aktuelt å teste barnet på nytt med noen års mellomrom, avhengig av alder og hvor bra barnet gjør det.

Bivirkninger av medisinene kan forekomme og er også en grunn til å kontakte lege. Det kan være symptomer som tap av matlyst, søvnvansker og økt irritabilitet. Over tid kan en del av barna som bruker stimulerende medisiner, gå mindre opp i vekt enn forventet. Dette er en av flere grunner til hvorfor kontroller er viktige.

Vil du vite mer?