Informasjon

ADHD - en oversikt

Kjernesymptomer

Personer med ADHD er som alle andre - forskjellige. Det finnes ulike alvorlighetsgrader og ulike kombinasjoner av vanskene. Utgangspunktet er allikevel tre kjernesymptomer -eller hovedsymptomer, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Hvordan disse hovedsymptomene kommer til uttrykk hos hver enkelt er svært varierende. I tillegg vil symptomene variere med alderen. Under listes noen eksempler på vansker som kan oppstå som følge av kjernesymptomene.   

Vansker med oppmerksomhet eller konsentrasjon

 • Vansker med å få med seg detaljer
 • Vansker med å opprettholde oppmerksomhet og konsentrasjon over tid
 • Vansker med å få med seg hva som blir sagt
 • Vansker med å følge instrukser 
 • Organisering, planlegging og tilrettelegging av aktiviteter kan være vanskelig
 • Oppgaver som krever konsentrasjon og oppmerksomhet unngås
 • Mister stadig ting som er nødvendig for å gjennomføre oppgaver
 • Blir lett distrahert av ytre omstendigheter
 • Kan være glemsom i forbindelse med dagliglivets aktiviteter

Vansker med hyperaktivitet

 • Småuro i hender og føtter
 • Forlater plassen sin, løper istedetfor å gå
 • Klatrer omkring på utilpasset måte
 • Vansker med å være stille
 • Stor motorisk (knyttet til bevegelse) aktivitet som ikke lar seg styre

Vansker med impulsivitet

 • Svarer før spørsmålet er avsluttet
 • Vansker med å vente på tur
 • Tendens til å avbryte, kan fremstå som utlåmodig
 • Snakker mye uten tanke på hva som passer seg i situasjonen

Les mer om symptomer og tegn ved ADHD

Forrige side Neste side