Informasjon

ADHD - en oversikt

Temaside om Korona

Typiske symptomer

Problemer med oppmerksomhet eller konsentrasjon

 • Problemer med detaljer
 • Klarer ikke å opprettholde oppmerksomheten over tid
 • Hører ikke hva som blir sagt
 • Følger ikke instrukser
 • Kan ikke organisere/planlegge/tilrettelegge aktiviteter
 • Unngår oppgaver som krever oppmerksomhet
 • Mister stadig ting som er nødvendig for å gjennomføre oppgaver
 • Lar seg lett distrahere av ytre omstendigheter
 • Er glemsom i forbindelse med dagliglivets aktiviteter

Problemer med hyperaktivitet

 • Småuro i hender og føtter
 • Forlater plassen sin, løper
 • Klatrer omkring på utilpasset måte
 • Vansker med å være stille
 • Stor motorisk (knyttet til bevegelse) aktivitet som ikke lar seg styre

Problemer med impulsivitet

 • Svarer før spørsmålet er avsluttet
 • Kan ikke vente på tur
 • Avbryter eller maser
 • Snakker for mye uten tanke på hva som passer seg i situasjonen
Forrige side Neste side