Informasjon

ADHD - en oversikt

Temaside om Korona

Årsak

Den egentlige årsaken er ukjent. Man mener at tilstanden skyldes et samspill mellom arvelige, psykologiske og sosiale faktorer. Det er usikkert hvor stor betydning de arvelige faktorene har, men tvillingstudier peker i retning av genetiske sårbarhetsforhold som en av forutsetningene for å utvikle tilstanden.

Forrige side Neste side