Informasjon

ADHD - en oversikt

Temaside om Korona

Behandling

Formål

 • Legge til rette for en tilfredsstillende normalutvikling fremover, og hindre at barnet utvikler mistrivsel og uheldige atferdsmønster
 • Gi informasjon til barnet/ungdommen, foreldre og skole/barnehage om vanskelighetene som finnes, men også om barnets sterke sider som bør utnyttes
 • Bearbeide følelsemessige reaksjoner på funksjonsvanskene
 • Øke konsentrasjonsevnen og redusere hyperaktiviteten for å bedre mulighetene for læring, få frem ubrukte ressurser, og skape bedre forhold til foreldre og kamerater
 • Endre et dårlig selvbilde som etter hvert ofte utvikles
 • Behandle, hindre og forebygge utvikling av psykiske lidelser og/eller atferdsvansker
 • Tilrettelegge tiltak for andre utviklingsforstyrrelser

Psykososiale tiltak

Hva som er den beste behandlingen av ADHD, diskuteres også. I Norge er det enighet om at rådgiving, spesielle tilpasninger i klasserommet, støtte til familie og miljøet rundt barnet, er de sentrale tiltakene for å løse problemene i barnets liv.

 • Støtte og avlastningstiltak som besøkshjem
 • Hjelp til hjemmet og skolen for å strukturere barnets hverdag på en bedre måte. Det er viktig å skape oversikt, forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgen og den pedagogiske situasjonen
 • Hjelp til bedre sosial fungering og redusere konflikter (for eksempel i friminutter)

Medikamentell behandling

Medikamentell behandling gis dersom diagnosen stilles etter grundig utredning og det foreligger alvorlig funksjonsnedsettelse. Behandlingen er rettet mot hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsproblemer. Bedring av disse symptomene kan også virke gunstig på andre atferdsvansker.

Stimulerende medisiner som metylfenidat (bl.a. Ritalin® og Concerta®) er mest brukt og kan gi positiv effekt hos opptil tre av fire barn som får behandling. Imidlertid har man igjennom forskningen ikke greid å vise at effekten vedvarer over tid. Behandlingen styres av barnelege eller barnepsykiater og oppfølgingen blir etterhvert overført til fastlegen. Oppfølging med vurdering av effekt og mulige bivirkninger blir viktig. I noen tilfeller blir det aktuelt å etter en tid prøve en periode uten medisin, for å gjøre en vurdering av hvorvidt medisinen fortsatt virker.

Psykostimulerende medisiner kan lindre symptomer ved ADHD, men de helbreder ikke tilstanden.

Psykoterapi

 • Rådgivning, veiledning og trening av foreldre om hvordan man skal forholde seg til barn med hyperkinetiske forstyrrelser ("Foreldreskoler")
 • Psykoterapi i forhold til ledsagende problemer som måtte oppstå for barn/ungdom med lidelsen
 • Behandling som påvirker atferden
  • Stimulering/forsterkning av ønsket atferd
  • Nødvendig å arbeide med små forandringer - en ting om gangen
  • Detaljert planlegging
  • Gode belønninger

Kost

Det er mye fokus på kosthold, men med dagens kunnskap kan man ikke anbefale en spesiell diett. Les mer i ADHD, behandling.

Forrige side Neste side