Informasjon

ADHD - en oversikt

Prognose

Symptomer endres gjerne med alderen, voksne kan ha flere ulike symptomer, men ikke alltid like uttalte symptomer som barn og unge. En tendens er at hyperaktivitet og impulsivitet kan avta, mens oppmerksomhetsvanskene vedvarer. Forløpet varierer imidlertid med store individuelle forskjeller.

En god del barn og unge voksne med ADHD kjemper med sitt selvbilde, kan ha vansker i sosiale sammenhenger og underpresterer på skolen eller i arbeid. Ekspertene er enige om at uten behandling vil noen barn og unge med ADHD sannsynligvis fortsette å ha dårlige læreferdigheter og lav selvfølelse. Den gode nyheten er at ved god oppfølging og behandling, vil selvbilde, sosiale ferdigheter og skoleprestasjoner bedres. 

Les mer om ADHD, komplikasjoner

Forrige side Neste side