Informasjon

ADHD - en oversikt

Temaside om Korona

Prognose

Ekspertene er enige om at uten behandling vil noen barn med ADHD sannsynligvis fortsette å ha dårlige læreferdigheter og lav selvfølelse. De kan også ha sosiale vanskeligheter som kan vare ved inn i voksenalderen. Den gode nyheten er at om barn mottar riktig behandling mot ADHD, vil deres selvbilde, sosiale ferdigheter og skoleprestasjoner bedres.

Forrige side Neste side