Informasjon

ADHD - symptomer og tegn

Symptomer og tegn på ADHD deles i to hovedtyper. Den ene er uoppmerksomhet, som kan være at man ikke klarer å fokusere på detaljer, ikke ser ut til å høre etter, og ofte mister ting. Den andre er hyperaktiv atferd og impulsivitet, som kan være uro, at man ofte forlater pulten sin i timen, har vanskelig for å være stille, avbryter andre og har problemer med å vente på tur.

To hovedtyper symptomer

Symptomene ved ADHD kan deles i to hovedtyper: uoppmerksomhet og hyperaktiv-impulsiv atferd. Vanligvis sier vi at et barn har ADHD når de har seks eller flere symptomer innenfor hver kategori i minst 6 måneder. Disse symptomene må påvirke barnets funksjonsevne i høy grad i minst to sosiale miljøer - vanligvis hjemme og på skolen. Dette skal beskytte mot feildiagnostisering, problemet kan jo skyldes en spesiell lærer eller at det er vanskeligheter i forhold til foreldrene eller i familien. Barn som utelukkende har problemer på skolen, men klarer seg fint på alle andre arenaer, har ikke ADHD. Hos de fleste barn debuterer symptomene i fire til seks års alderen, skjønt symptomene noen ganger opptrer tidligere.

Animasjon om ADHD

Symptomer og tegn på ADHD inkluderer det følgende:

Uoppmerksomhet

 • Klarer ofte ikke å være fokusert på detaljer eller gjør uforsiktige feil i skolearbeidet eller i andre aktiviteter
 • Har ofte vansker med å holde oppmerksomheten når det utfører oppgaver eller leker
 • Ser ofte ikke ut til å høre når de blir snakket til
 • Følger ofte ikke instruksjoner fullt ut og klarer ikke å avslutte skolearbeidet, fullføre rutinearbeid eller andre oppgaver
 • Har ofte vansker med å organisere oppgaver eller aktiviteter
 • Unngår ofte eller misliker oppgaver som krever vedvarende tankevirksomhet, slik som skolearbeid eller hjemmelekser
 • Mister ofte ting som behøves for å utføre aktiviteter, som for eksempel bøker, blyanter, leker eller verktøy
 • Lar seg ofte lett distrahere
 • Glemmer ofte

Hyperaktivitet og impulsivitet

 • Fikler ofte med hendene og føttene eller vrir seg i stolen
 • Forlater ofte pulten sin i klasserommet eller i andre situasjoner der man forventer at de sitter ved pulten
 • Løper eller klatrer når det ikke er nødvendig. Ungdommer gjør kanskje ikke det, men de kan føle seg konstant urolige
 • Har ofte problemer med å leke stille og rolig
 • Er som regel på farten eller opptrer som om de ble drevet av en motor
 • Er ofte svært snakkesalige
 • Buser ofte ut med svarene før spørsmålene er blitt fullstendig stilt
 • Har ofte vansker med å vente på sin tur
 • Avbryter eller blander seg ofte inn i andres samtaler eller spill

Hva skiller ADHD fra ikke-ADHD?

Uoppmerksomhet

De fleste friske barn viser mange av disse atferdstrekkene noen ganger. Foreldre kan for eksempel bekymre seg over at en tre-åring kan ha ADHD når han eller hun ikke kan lytte til en historie fra begynnelsen til slutten eller gjøre ferdig en tegning. Men førskolebarn har normalt kortere oppmerksomhetsspenn enn eldre barn og kan ikke holde seg til en aktivitet så lenge i gangen. Det betyr ikke at de er uoppmerksomme.

Selv blant eldre barn og ungdommer avhenger den tiden de kan være konsentrerte av deres interesse for den aktuelle aktiviteten. De fleste tenåringer kan lytte til musikk eller snakke med sine venner i timesvis, men de kan være langt mindre fokuserte på hjemmeleksene.

Hyperaktivitet

Det samme gjelder hyperaktivitet. Små barn er naturlig energiske - de sliter ofte ut foreldrene lenge før de selv er utslitte. I tillegg kan de bli enda mer aktive når de er slitne, sultne, engstelige eller i nye omgivelser. Barn har ulikt aktivitetsnivå, og et høyt aktivitetsnivå er naturlig for mange. I tillegg kan impulsivitet og høyt aktivitetsnivå også være vanlige reaksjoner på stress.

Barn med ADHD

Barn med ADHD derimot er særlig følsomme for ytre stimuli fra synsinntrykk, lyder og berøring. Når de overstimuleres, mister de raskt kontrollen, blir oppgiret og noen ganger aggressive eller kommer endog med fysiske eller verbale grovheter. Barn med en uoppmerksom form for ADHD kan se ut til å drifte avsted inn i sine egne tanker eller miste kontakten med det som skjer rundt dem.

De fleste barna med ADHD har ikke alle de overnevnte tegnene på tilstanden. Dessuten kan symptomene være forskjellige for gutter og jenter. Gutter vil gjerne være mer hyperaktive, og jenter vil være mer uoppmerksomme. Dessuten vil uoppmerksomme jenter ofte dagdrømme, mens uoppmerksomme gutter har en tendens til å leke eller fjase målløst omkring. Gutter kan oftere ha tendens til å være mindre lydige overfor lærere og andre voksne, slik at deres atferd er mer iøynefallende.

Vil du vite mer?