Informasjon

ADHD - tips til foreldrene

ADHD er en sammensatt tilstand, og hver person med ADHD er unik. Det finnes derfor ingen fasit på hva som hjelper, men tipsene i denne artikkelen kan bidra til en enklere hverdag.

Hjemme

 • Prøv å være tålmodig og rolig når du er sammen med barnet, selv om det er ute av kontroll. Hvis du er rolig, er det større sjanse for at også barnet roer seg.
 • Forsøk å gi barnet ditt mer positiv enn negativ oppmerksomhet hver dag.
 • Forsøk å holde en regelmessig rytme i familien i forhold til måltider og leggetid.
 • Vær realistisk når det gjelder å forvente bedring - både din egen forventning og barnets.
 • Ta deg tid til å glede deg med barnet ditt. Vis at du aksepterer og verdsetter barnet. En av de beste måtene å gjøre dette på, er å være mer sammen med barnet. Det er fint å sette av tid til barnet der ingen andre barn eller voksne forstyrrer.
 • Bruk en stor kalender til å markere spesielle begivenheter som kommer. Barn med ADHD kan ha store vansker med å akseptere og tilpasse seg forandringer.
 • Forsøk å unngå at barnet blir overtrøtt, trøtthet kan forverre symptomene ved ADHD.
 • Forsøk å unngå at barnet blir overstimulert. Hjelp for eksempel barnet til å legge inn pauser eller bidra med tiltak som skjermer barnet for overdrevne stimuli for å forebygge uheldig atferd. Hvilke situasjoner eller tiltak det kan dreie seg om, vil være individuelt.    
 • I noen tilfeller kan det være nødvendig å unngå situasjoner som er særlig vanskelige for barnet, som for eksempel å måtte sitte i ro gjennom en lengre forestilling eller handleturer i større kjøpesentra.
 • Ved samtidig atferdsforstyrrelser som er en hyppig tilleggsvanske ved ADHD, kan bruk av pauser, avbrytelser ("timeouts"), eller tap av fordeler som virkemidler for å forsøke justere uønsket atferd være effektivt. Slike avbrytelser bør være forholdsvis kortvarige, men lange nok til at barnet gjenvinner kontroll. Hensikten er å avbryte/koble ut den ukontrollerte oppførselen. Slike avbrytelser hjelper ikke for alt, men mange foreldre finner at dette er et av de beste tiltak for å takle overaktiv oppførsel og et impulsivt barn.
 • Hjelp barnet ditt å organisere og holde vedlike en avtalebok for daglige aktiviteter og forsikre deg om at barnet har et rolig sted for å gjøre lekser.
 • Finn måter å styrke barnets selvfølelse på - alle barn har sine sterke sider. Pass på at barnet får oppleve tilstrekkelig mestring i hverdagen og forsøk å unngå at den uønskede atferden får for mye oppmerksomhet.
 • Bruk enkle ord og demonstrer for barnet når du gir instruksjoner. Snakk langsomt og rolig og vær meget direkte og konkret. Gi én instruksjon om gangen.
 • Ta pauser selv. Hvis du er sliten og stresset, blir du heller til belastning enn til nytte for barnet.

På skolen

 • Kontakt skolen og Psykologisk Pedagogisk Tjeneste (PPT-tjenesten) for å avklare muligheter for tilrettelegging i undervisningen.
 • Ha nær kontakt med barnets lærere og støtt dem i deres anstrengelser for å hjelpe barnet i klasserommet.
 • Forsikre deg om at lærerne nøye følger med i barnets arbeide, gir positiv støtte og er fleksible og tålmodige. Be dem om å være svært klare i sine instruksjoner og forventninger.
 • Spør om det er mulig at barnet ditt kan bruke en datamaskin i klasserommet. Barn med ADHD har ofte problemer med håndskriving og kan ha stor nytte av å bruke en PC.

Medisiner

 • Vær nøye med medisineringen av barn og tenåringer. De skal ikke ha ansvaret selv for å ta medisinen.
 • Sørg for at medisinen er forsvarlig oppbevart hjemme. Sentralstimulerende medisiner påvirker nervesystemet. En overdose kan forårsake alvorlig forvirring, aggresjon, økt hjertefrekvens og faktisk være livstruende. Barn opptil fem år er spesielt følsomme for overdoser.
 • Gjør det klart for barnet at det ikke må gi eller selge medisin til andre. Be barnet fortelle deg med en gang dersom noen presser eller truer det.

Voksne med ADHD - på arbeidsplassen

 • Velg arbeid i forhold til dine sterke sider. Hvis du er kreativ, er energisk og intelligent, unngå jobber som er kjedelige eller detaljorienterte.
 • Be sjefen din om å gjenta instruksjoner heller enn å gjette hva han eller hun mener.
 • Arbeid med mer enn ett prosjekt samtidig. Når du blir lei av det du holder på med, skift over til et annet.
 • Arbeid med kjedelige ting når du er mest opplagt.
 • Bryt opp større jobber i flere mindre oppgaver.
 • Bruk tidsfrister for å skape orden.
 • Be om et eget kontor. Om det ikke er mulig, arbeid i et rolig område og bruk hørselsvern for å dempe støyen.
 • Prøv å arbeide hjemme, i hvert fall noe av tiden.
 • Lag en liste over ting du skal gjøre og bruk den til å planlegge dagen din. Bruk en dagsplanlegger og oppgaveliste.
 • Lag lapper til deg selv om ting du skal gjøre.
 • Be eventuelt andre om å hjelpe deg med detaljer.

Vil du vite mer?