Informasjon

Fakta om alkohol

Kort tid etter at du har drukket alkohol, kan det påvises alkohol i blodet.