Informasjon

Fakta om alkohol

Kort tid etter at du har drukket alkohol, kan det påvises alkohol i blodet.

Informasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)1

Hva er alkohol?

Alkohol (etanol = etylalkohol = "sprit") er en fargeløs væske med den kjemiske formelen C2H5OH. Alkohol framstilles vanligvis ved gjæring av sukkerarter i plantematerialer som frukt, korn eller poteter. Alkohol har høyest konsentrasjon i brennevin, mens vin og øl inneholder noe lavere konsentrasjoner.

Alkoholforbruket i Norge øker og er i dag cirka 40 prosent høyere enn tidlig på 1990-talet2. I gjennomsnitt drikker nordmenn i alderen 15 år og eldre nesten 7 liter ren alkohol per år. Menn drikker dobbelt så mye som kvinner, men flere kvinner drikker alkohol enn for få år siden. Frem til 2008 har andelen eldre > 70 år med problematisk alkoholforbruk økt. Frem til 2004 økte antall stordrikkere i tillegg til økt alkoholforbruk i befolkningen generelt. 45 prosent av elever ved 1. klasse videregående har drukket seg tydelig beruset minst en gang, med liten forskjell mellom unge i by og land.

Neste side