Informasjon

Fakta om alkohol

Temaside om Korona

Analyser ved Oslo Universitetssykehus

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus tilbyr analyse av etanol i blod og urin. Omdannelsesprodukter av etanol (EtG og EtS) kan også måles i blod og urin, og viser alkoholinntak noe tilbake i tid. EtG kan også måles i hår. Måling av fosfatidyletanol (PEth) i blod kan si noe om alkoholforbruket de foregående tre ukene.

Forrige side Neste side