Informasjon

Fakta om alkohol

Temaside om Korona

Virkninger på kroppen

Påvirkning av sentralnervesystemet kan ha store individuelle forskjeller, men gir typisk større lykkefølelse, redusert feilkontroll, økt impulsivitet, kritikkløshet og økt risikovillighet. I mange tilfeller gir alkoholrus også svekket hukommelse, bevissthetsreduksjon og redusert bedømmelsesevne, i tillegg til økt risiko for skader, ulykker og vold.

Virkningen av alkohol endrer seg ut fra alkoholkonsentrasjonen i blodet. Det er store individuelle forskjeller. Allerede ved en alkoholkonsentrasjon i blodet opp mot 0,5 promille føler man seg vanligvis lett påvirket. For mange personer vil en "vanlig festpromille" gjerne være i området omkring 1 promille. I området 1- 2 promille blir de uønskede virkningene gradvis sterkere, og man blir bl.a. ustø, trøtt og sløv. Ved svært høy promille kan pustesenteret i hjernen lammes. En alkoholkonsentrasjon omkring 3 promille eller høyere kan være dødelig.

Personer som drikker mye og ofte, er mer utsatt for ulykker. Gjentatt og stort alkoholinntak øker risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Risikoen for skader på en rekke indre organer er økt ved daglig inntak av tre alkoholenheter, for eksempel 3 små glass vin hver dag. Personer som drikker svært mye over tid vil kunne utvikle kognitiv svikt, ernæringssvikt, leversvikt, betennelse i bukspyttkjertelen, hormonforstyrrelser, forkammerflimmer, høyt blodtrykk og hjerneslag.

Det kan være store individuelle forskjeller både når det gjelder gunstige og ugunstige virkninger av alokohol, avhengig av eventuelle andre risikofaktorer. Hos yngre personer er det ingen holdepunkter for at alkohol har gunstige helsevirkninger. For personer eldre enn 40-50 år er det mulig at jevnlig lavt inntak av alkohol, for eksempel et halvt til ett lite glass vin daglig, kan være gunstig med tanke på utvikling av hjerte- og karsykdommer. Imidlertid er det godt dokumentert at jevnlig alkoholinntak, også lavt inntak ned til en alkoholenhet daglig, øker risikoen for enkelte kreftformer. Denne risikoen øker med økende inntak, og ut ifra kunnskapen vi har i dag, er det ikke anbefalt å drikke alkohol for helsens skyld. 

Forrige side Neste side