Informasjon

Alkohol risikosoner

Se hvor mange enheter med alkohol per uke som øker risikoen for alkoholrelaterte plager.

Forbruk - definisjoner

 • Forbruk angis i AE, alkoholenheter
1 AE 13 g alkohol
1 AE En liten flaske pils (35 cl)
1 AE Ett glass vin (12 cl)
1 AE En dobbel drink (4 cl)

Risikosoner for alkoholrelaterte plager

Menn

 • Høy risiko for menn: Mer enn 21 AE per uke
 • Lav risiko for menn: Mindre enn 14 AE per uke
 • Grensesone for skade: 14 - 21 AE per uke

Kvinner

 • Høy risiko for kvinner: Mer enn 14 AE per uke
 • Lav risiko for kvinner: Mindre enn 10 AE per uke
 • Grensesone for skade: 10 - 14 AE per uke

Fem råd for alkoholkonsum

 • Unngå
  • Mer enn 6 AE for menn, eller mer enn 4 AE for kvinner per dag
  • Mer enn 3 drikkedager per uke
  • Mer enn 2 drikkedager på rad
  • Å drikke i bakrus
  • Å drikke når du er gravid

Ingen offisielle grenseverdier

I Norge har vi ingen offisielle grenseverdier for risikofylt alkoholforbruk eller anbefalinger for ukentlig eller daglig alkoholforbruk. Det er heller ikke internasjonal enighet om grenseverdier for risikofylt bruk. I Danmark har man sagt at risikoen for skader er høy ved et ukentlig alkoholforbruk over 21 alkoholenheter for menn og 14 alkoholenheter for kvinner. I Sverige blir risikofylt alkoholforbruk definert som å drikke mer enn 14 og 9 alkoholenheter per uke for henholdsvis menn og kvinner.

Les mer hos tidligintervensjon.no og AV∙OG∙TIL .