Informasjon

Virkning av alkohol

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur, men alkohol kan være skadelig for mange av kroppens organer og kan føre til avhengighet. For gravide finnes det ingen sikre nedre grenser for alkoholbruk, selv små mengder alkohol kan skade fosteret.

Informasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)1

Alkoholens generelle virkninger gir blant andre følgende symptomer:

 • Hever stemningsleiet
 • Forsinker reaksjonsevnen
 • Reduserer konsentrasjonsevnen
 • Hemmer korttidshukommelsen
 • Nedsetter evnen til læring
 • Sløver den kritiske sansen
 • Øker impulsivitet og aggressivitet

Virkningen endrer seg med alkoholkonsentrasjonen i blodet, og det er her store individuelle forskjeller. Som tommelfingerregel gjelder:

 • Opp mot og omkring 0,5 promille:
  • Man føler seg lett påvirket.
 • Mellom 0,5 og 1 promille:
  • Man blir mer kritikkløs og risikovillig.
 • Over 1 promille:
  • Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.
 • Over 1,5 promille:
  • De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille.
 • Svært høy promille:
  • Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

Hvor lenge rusen varer, hvilke forventninger en har til rusen og om en er vant til å drikke, vil påvirke reaksjonene. Hvis en rus varer lenger enn noen timer, kan man utvikle toleranse slik at man ikke føler seg så påvirket selv om promillen er høy. I tillegg er det store variasjoner fra person til person. En og samme person kan også oppleve stor variasjon fra gang til gang, avhengig av andre fysiske og psykiske faktorer. Noen blir aggressive, voldelige og selvdestruktive under alkoholpåvirkning.

"Bakrus" - symptomer etter høye inntak

Etter store alkoholinntak kan man få betydelige plager dagen etter. Hodepine, generell uvelhetsfølelse, nedstemthet, kvalme og brekninger er typisk. Muligens har dette en viss sammenheng med uttørring. Hvis man drikker rikelig med alkoholfri væske under rusperioden og etterpå, synes det å ha gunstig virkning. Det eneste virksomme middel mot bakrusplager er ellers å drikke mindre alkohol. 

Neste side