Informasjon

Virkning av alkohol

Kan skade foster

Det finnes ingen sikker nedre grense der vi vet at alkohol ikke påvirker barnet. Du bør ikke drikke noe alkohol når du er gravid, og du bør tenke over dine alkoholvaner når du prøver å bli gravid.

Risikoen for skader øker jo mer og jo oftere moren drikker alkohol gjennom graviditeten. Alkoholskader på barn strekker seg fra konsentrasjonsproblemer og lærevansker til hjerneskader og alvorlige utviklingshemminger og misdannelser.

I 2005 laget en ekspertgruppe en rapport om alkohol og graviditet. De samlet og vurderte nyere forskning, og deres anbefaling er totalavhold gjennom hele svangerskapet.” (Sosial- og helsedirektoratets rapport)

Forrige side Neste side