Informasjon

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

Hva menes med alkoholforgiftning?

Det er en akutt forgiftning forårsaket av alkohol (etanol) som gir forbigående mental forstyrrelse og nedsatt muskulær kontroll (koordinasjon).

Alkoholforgiftning foreligger når mengden alkohol som en person drikker, overskrider personens toleranse for alkohol og medfører mentale og fysiske forandringer. Man skiller mellom mild, middels, betydelig og alvorlig grad av alkoholforgiftning.

 • Mild alkoholpåvirkning
  • Lukt av alkohol, lett atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, eller lett koordinasjonsforstyrrelse
 • Middels alkoholpåvirkning
  • Lukt av alkohol, moderat atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, eller moderat koordinasjonsbesvær
 • Betydelig alkoholpåvirkning
  • Betydelig atferdsforstyrrelse med påvirket funksjons- og reaksjonsnivå, betydelig koordinasjonsbesvær og nedsatt samarbeidsevne
 • Alvorlig alkoholpåvirkning
  • Sterkt nedsatt funksjons- og reaksjonsnivå, alvorlig koordinasjonsbesvær og manglende samarbeidsevne

De fleste eliminerer etanol fra blodet med en hastighet på rundt 0,15-0,20 promille pr. time, mens alkoholavhengige kan forbrenne alkohol med en hastighet på nesten det dobbelte.

Neste side