Informasjon

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

Oppfølging

En alkoholforgiftning er et signal om at vedkommende sannsynligvis har et alvorlig alkoholproblem. Derfor er det viktig at vedkommende, når han eller hun er blitt edru, får snakke med en fagperson om behovet for videre oppfølging og behandling av et eventuelt kronisk alkoholproblem.