Informasjon

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

Prognose

I de aller fleste tilfeller går tilstanden over av seg selv, men at dette også er en potensielt dødelig situasjon, viser det faktum at ganske mange mennesker dør av akutt alkoholforgiftning i Norge. I 2016 var det 336 dødsfall som direkte skyldtes alkohol i Norge.