Informasjon

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

En alkoholforgiftning er et signal om at vedkommende sannsynligvis har et alvorlig alkoholproblem.

Hopp til innhold

Forekomst

I 2014 var det 4151 innleggelser i sykehus i Norge som skyldtes alkoholforgiftning: 2631 menn og 1520 kvinner. Tre av fire alkoholikere er menn. 60 prosent av alkoholikere er i alderen 25 - 44 år.

I USA regner man med at omtrent en av hundre i befolkningen har et alkoholproblem. Tre prosent av alle sykehusinnleggelser skyldes alkohol. Av disse utgjør abstinenstilstander 68 prosent, mens leversykdom står for 16 prosent av disse innleggelsene.