Informasjon

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

En alkoholforgiftning er et signal om at vedkommende sannsynligvis har et alvorlig alkoholproblem.

Hopp til innhold

Forekomst

I 2010 var det 4482 innleggelser i sykehus i Norge som skyldtes alkoholforgiftning: 3092 menn og 1390 kvinner. Tre av fire alkoholikere er menn. 60 prosent av alkoholikere er i alderen 25 - 44 år.

I USA regner man med at omtrent 10 prosent av befolkningen har et alkoholproblem. 3 prosent av alle sykehusinnleggelser skyldes alkohol. Av disse utgjør abstinenstilstander 68%, mens leversykdom står for 16 prosent av disse innleggelsene.