Informasjon

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

Forekomst

I 2014 var det 4151 innleggelser i sykehus i Norge som skyldtes alkoholforgiftning: 2631 menn og 1520 kvinner. Tre av fire alkoholikere er menn. 60 prosent av alkoholikere er i alderen 25 - 44 år.

I USA regner man med at omtrent en av hundre i befolkningen har et alkoholproblem. Tre prosent av alle sykehusinnleggelser skyldes alkohol. Av disse utgjør abstinenstilstander 68 prosent, mens leversykdom står for 16 prosent av disse innleggelsene.