Informasjon

Alkoholforgiftning

Hva skjer i kroppen?

Alkohol har en hemmende effekt på visse deler av hjernen. Med økende alkoholinntak vil stadig flere funksjoner bli unormale og i følgende rekkefølge:

  1. Tap av normal sosial omgangsform
  2. Hukommelsestap
  3. Forvirring
  4. Desorientering
  5. Nedsatt koordinasjon av bevegelser
  6. Økende bevisstløshet
  7. Koma
  8. Død - slutter å puste
Forrige side Neste side