Informasjon

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

Hva skjer i kroppen?

Alkohol har en hemmende effekt på visse deler av hjernen. Med økende alkoholinntak vil stadig flere funksjoner bli unormale og i følgende rekkefølge:

  1. Tap av normal sosial omgangsform
  2. Hukommelsestap
  3. Forvirring
  4. Desorientering
  5. Nedsatt koordinasjon av bevegelser
  6. Økende bevisstløshet
  7. Koma
  8. Død - slutter å puste