Informasjon

Alkoholforgiftning

Alkoholabstinens

Personer som har et kronisk og langvarig alkoholmisbruk, kan også utvikle forgiftningssymptomer ved brå stans i alkoholinntaket, det vi kaller abstinens. Også dette er en tilstand som kan inndeles i flere stadier. Grensene mellom fasene er glidende, og alle symptomer behøver ikke forekomme:

 • Mild
  • Uro, angst, nedstemthet, søvnløshet
 • Moderat
  • Kommer etter 24-36 timer. Mer uttalte psykiske symptomer og kroppslige symptomer som skjelving, svetting, hodepine, kvalme, hurtig puls, rask pust, høyt blodtrykk
 • Alvorlig
  • Betydelig uro, forbigående hallusinasjoner eller illusjoner. Uttalt hyperaktivitet med kraftig skjelving, kvalme og oppkast. Allmenntilstanden er tydelig svekket
 • Komplisert
  • Innbefatter delirium tremens eller kroppslige komplikasjoner som generelle kramper, høy temperatur, eller alvorlig forhøyet puls og høyt blodtrykk. Bare fem prosent av pasienter med alkoholabstinens ender opp med delirium tremens.
Forrige side Neste side