Informasjon

Alkoholforgiftning

Tegn på alkoholforgiftning

Virkningen av alkohol varierer betydelig fra person til person. Mange faktorer spiller inn, som tidligere erfaring med alkohol, samtidig bruk av medisiner, sykdom, kroppstype, mengde alkohol inntatt. Særlig hos alkoholavhengige kan en slik tilstand kompliseres med delir.

Vurder følgende

 • Personens bevissthetstilstand - lar vedkommende seg vekke? Puster han godt nok? Har han/hun tisset seg ut?
 • Hvor mye alkohol har pasienten fått i seg?
 • Tid siden inntaket? Hvor lenge har vedkommende drukket (timer, dager, uker?)
 • Har pasienten et langvarig, kronisk alkoholproblem? Alkoholikavhengig?
 • Inntak av andre narkotiske stoffer eller tabletter?
 • Har pasienten hatt kramper knyttet til alkoholinntaket, i så fall - hvor lenge varte de?
 • Har pasienten vært utsatt for (hode)skade?

Tegn på utvikling av delir?

 • Ser pasienten syner eller hører han/hun stemmer?
 • Skjelver pasienten på hendene?
 • Har pasienten hatt kramper?
 • Har pasienten hatt delir tidligere?
Forrige side Neste side