Informasjon

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

Når bør den berusede innlegges sykehus?

Hvis betingelsene for behandling i hjemmet ikke er oppfylte, eller hvis man er usikker på om tilstanden er alvorlig, bør legevakt kontaktes. Det samme gjelder ved tegn på delirium tremens.