Informasjon

Alkoholforgiftning

Når bør den berusede innlegges sykehus?

Hvis betingelsene for behandling i hjemmet ikke er oppfylte, eller hvis man er usikker på om tilstanden er alvorlig, bør legevakt kontaktes. Det samme gjelder ved tegn på delirium tremens.

Forrige side Neste side