Informasjon

Alkoholforgiftning

Behandling i sykehus

Ved ankomst vil den berusede bli undersøkt av lege, og det vil blant annet bli tatt blodprøver til bestemmelse av promillenivået. Det vil også være aktuelt å måle blodtrykk, temperatur, sjekke pust og puls, sjekke blodsukker, elektrolytter, nyrefunksjon, leverfunksjon, ta EKG. Legen vil særlig vurdere bevissthetsnivå, se etter tegn til hodeskade og bedømme holdepunkter for underliggende sykdom eller påvirkning fra legemidler eller narkotika.

Ingen spesifikk behandling kan redusere virkningen av alkoholforgiftningen. Man må vente til pasienten blir edru av seg selv. Pasienten blir observert, og det vil som regel bli innlagt intravenøst drypp. I alvorlige tilfeller blir pasienten intubert (en plasttube føres ned i luftrøret) og koblet til pustemaskin (respirator) fordi store alkoholmengder svekker pustefunksjonen. Intubasjon bidrar samtidig til å forhindre at pasienten blir kvalt i sitt eget spy dersom han/hun kaster opp.

Forrige side Neste side