Informasjon

Når bør man søke hjelp for et alkoholproblem?

Personer som drikker så mye alkohol at det innvirker på deres sosiale liv, yrkesliv eller helse, bør kontakte lege for å diskutere problemet.

Etter påtrykk fra andre

Den store utfordringen er imidlertid at fornektelse spiller en vesentlig rolle ved alkoholisme. "Alkohol er ikke noe problem!", sier vedkommende. Følgelig søker alkoholikere sjelden profesjonell hjelp av seg selv.

Ofte er det et familiemedlem eller en arbeidsgiver som overbeviser eller tvinger alkoholikeren til å søke medisinsk hjelp. Men selv om det er under påtrykk fra familie, arbeidsgiver eller lege at en alkoholiker aksepterer behandling, så kan det komme noe godt utav det. Behandling kan hjelpe vedkommende med å bli motivert for å gjøre noe med sitt alkoholproblem.

Neste side