Informasjon

Når bør man diskutere sitt alkoholforbruk?

Personer som drikker så mye alkohol at det innvirker på deres sosiale liv, yrkesliv eller helse har utviklet et problem, og bør kontakte lege eller annet støtteapparat for å diskutere hvordan dette best kan avhjelpes.

Hvilke kjennetegn har alkoholavheninghet?

Dersom du prioriterer anskaffelse og inntak høyere enn aktiviteter du tidligere prioriterte, om trangen til å innta alkohol oppleves som sterk og om forbruket av alkohol øker bør dette luftes med rette vedkommende.

Det er vondt å innse at man har mistet kontrollen, og det kan være vanskelig å ta dette opp - selv med venner og kjente. Det å ta opp problemet viser en stor styrke, det er alt for lett å lure seg selv til å tro at man ikke har et problem.

Hjelp fra lege, annet helsepersonell eller hjelpetelefon kan være et godt alternativ. De kan gi deg en pekepinn om hvordan du best kan angripe problemet, motivere deg og hjelpe til å finne veien ut av avhengigheten. De har også tilgang til medisiner, andre instanser og de vet hvilke ressurser som kan være til hjelp. Fastlegen kan være en glod plass å starte

Å kritisk evaluere seg selv er vanskelig

Det er laget en rekke kriterier for hva som kjennetegner et problematisk forhold til alkohol - alkoholavhengighet. Et av de mest brukte er dette:

Om man kjenner seg igjen i tre eller flere av de seks punktene under så har man utviklet alkoholavhengighet.

  • En sterk trang, eller følelse av tvang, til å innta alkohol
  • Problemer med at man lett blir fristet til å starte et inntak av alkohol, at det er vanskelig å kontrollere hvor mye alkohol som blir inntatt og/eller at det vanskelig å slutte å drikke
  • Kroppslige reaksjoner (abstinenssymptomer) om man forsøker å slutte å drikke (les mer om dette lengre ned i dette dokumentet). Bruker man medisiner for å dempe effektene av alkohol er det et tegn på et problem
  • Om du må innta et (stadig) større mengder alkohol for å få den effekten du ønsker
  • Forsømmelse av plikter, gleder og interesser som følge av behovet for å skaffe og innta alkohol
  • Fortsatt inntak til tross for klare tegn til at alkoholforbruket er skadelig (f.eks. leversykdom, eller gjentatte ulykker som følge av beruselse)
Neste side