Informasjon

Alkoholavhengighet - hva er problemet?

Vanligvis bidrar en rekke faktorer til utviklingen av et alkoholproblem.

Omfang av problemet

Alkoholproblemer varierer i alvorlighetsgrad fra milde til livstruende tilstander. Det angår den alkoholavhengige, vedkommendes familie og samfunnet på en rekke måter. Til tross for sterk fokus på narkotiske stoffer, forblir alkohol det største rusproblemet i Norge. I følge undersøkelser drikker cirka 10 prosent av voksne i Norge på en måte som medfører stor risiko for helseskade - alkoholavhengighet.

Hver tiende nordmann er en storforbruker av alkohol. Disse ti prosentene av befolkningen drikker halvparten av all alkohol som konsumeres i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at rundt regnet 70 000 nordmenn drikker alkohol tilsvarende en kvart liter brennevin hver dag.

Stans i drikkingen er for de som er fysisk avhengige av alkohol, mye farligere enn stans i bruken av heroin eller andre narkotiske stoffer.

Skadelig bruk av alkohol

Overforbruk eller problematisk bruk av alkohol og har ett eller flere av følgende typiske trekk:

 • Manglende evne til å utføre de forpliktelser som følger med arbeid, skole eller hjem
 • Gjentatt bruk av alkohol i situasjoner hvor det er farlig, f.eks. bilkjøring eller betjening av maskiner på arbeidsplassen
 • Kommer på kant med loven
 • Fortsetter bruken av alkohol til tross for sosiale, familiære eller interpersonlige problemer som forårsakes av eller forverres av drikkingen

Alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet er en alvorligere tilstand og innebærer et høyt og skadelig forbruk som medfører tre eller flere av følgende trekk:

 • Toleranseendringer. Må drikke mer for å oppnå ønsket effekt. Eller oppnår den samme effekten med mindre mengder alkohol
 • Abstinenssymptomer ved stans eller redusert drikking. Eks. svetting, rask puls, skjelving, søvnvansker, kvalme, brekninger, hallusinasjoner, sinne, angst eller kramper. Eller inntak av alkohol for å unngå abstinenssymptomer, f.eks. drikking tidlig på morgenen
 • Drikker større mengder alkohol eller drikker over lengre tid enn det som var planlagt. Det vil si tap av kontroll
 • Manglende evne til å begrense seg eller stoppe å drikke
 • Bruker en stor del av tiden på å drikke eller å komme seg etter en drikkekule
 • Slutter med viktige sosiale-, yrkesmessige- eller fritidsaktiviteter
 • Fortsetter å drikke til tross for at vedkommende vet at alkoholbruk har forårsaket eller forverret problemene

Årsaker til alkoholavhengighet

Årsaken til alkoholavhengighet er ikke fullt ut klarlagt. Det er funn som tyder på at arvelige og biologiske anlegg kan ha betydning, men denne forskningen er omstridt. Studier av adoperte barn har vist at barn av alkoholiserte foreldre har økt risiko for å bli alkoholikere. Forholdsvis fersk forskning har vist at et bestemt arveanlegg (gen), når det arves i en spesiell form, kan øke en persons sjanse for å utvikle alkoholavhengighet.

Dobbelt så mange menn som kvinner er alkoholikere. Og 10-20 prosent av de som drikker alkohol, oppfattes som alkoholikere.

Vanligvis bidrar en rekke faktorer til utviklingen av et alkoholproblem. Sosiale faktorer som påvirkning fra familien, kolleger og samfunnet, tilgangen på alkohol, og psykiske faktorer som høyt stressnivå, manglende evner til å takle problemer, og forsterkning av trangen til å drikke når en er sammen med andre som drikker - bidrar alle til utvikling av alkoholavhengighet. Og når alkoholavhengighet er der, kan det være andre faktorer som opprettholder en skadelig bruk av alkohol, enn de som startet det.

Vil du vite mer?