Informasjon

Alkoholmisbruk, symptomsjekk

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

 • Spørreskjemaet er AUDIT (Alcohol Use Disorders Idendification Test)

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor ofte drikker du alkohol?
  • Aldri
  • Månedlig eller sjeldnere
  • 2-4 ganger i måneden
  • 2-3 ganger i uken
  • 4 ganger i uken eller mer
 • Hvor mange alkoholenheter* (en drink, et glass vin eller 1 liten flaske pilsnerøl) tar du på en "typisk" drikkedag?
  • 1-2
  • 3-4
  • 5-6
  • 7-9
  • 10 eller flere
 • Hvor ofte drikker du seks alkoholenheter eller mer?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av siste året var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde begynt?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av siste året unnlot du å gjøre ting du skulle gjort pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte starter du dagen din med alkohol?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av det siste året har det vært umulig å huske hva som hendte kvelden før pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Har du eller andre blitt skadet som følge av at du har drukket?
  • Nei
  • Ja, men ikke i løpet av siste år
  • Ja, i løpet av siste år
 • Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din, eller antydet at du bør redusere?
  • Nei
  • Ja, men ikke i løpet av siste år
  • Ja, i løpet av siste år
 • Har du tenkt på å redusere drikkingen din?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lenge har du hatt nåværende forbruk?
  • Noen uker 
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Ca. et halv år
  • Ca. 1 år
  • Mer enn 1 år
 • Har du hatt perioder med avhold?
  • Ja
  • Nei
 • Har du problemer med å fungere sosialt?
  1. I familien
  2. På jobben
  3. I vennekretsen
 • Har du andre helseproblemer?
  1. Magesmerter
  2. Diaré
  3. Gangvansker
  4. Ryggplager
  5. Bronkitter
  6. Depresjon
  7. Angst
  8. Søvnproblemer
  9. Selvmordstanker

 Legeundersøkelsen

 • Legen vil gjøre en generell kroppsundersøkelse
 • Det er ingen spesifikke tegn ved tidlig misbruk, men med økende varighet av misbruk eller avhengighet kan sykdomstegn utvikles

Andre undersøkelser

 • Legen vil vanligvis ta generelle blodprøver + prøver som tester leverfunksjonen + PEth (fosfatidyletanol)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved et alvorlig alkoholmisbruk vil du ble henvist til spesialist
 • Ved akutte komplikasjoner som følge av alkoholmisbruk kan du bli innlagt i sykehus
Forrige side Neste side