Informasjon

Alkoholmisbruk, symptomsjekk

Alkoholmisbruk og alkoholisme er forbundet med en lang rekke medisinske, psykiske, sosiale, kriminelle, yrkesmessige, økonomiske og familiære problemer.

Temaside om Korona

Hva er alkoholisme?

 • Alkoholisme er en sykdom. Diagnosen stilles oftere på grunnlag av atferd og nedsatt funksjon i dagliglivet, enn på grunnlag av spesifikke medisinske symptomer. Bare to av de diagnostiske kjennetegnene er fysiologiske, det vil si har med kroppsfunksjoner å gjøre. Det er toleranseendringer (må drikke mer) og abstinenssymptomer ved stans i drikkingen.
 • Alkoholmisbruk og alkoholisme er forbundet med en lang rekke medisinske, psykiske, sosiale, kriminelle, yrkesmessige, økonomiske og familiære problemer. Eksempelvis er alkoholisme hos en eller begge foreldre årsak til mange familieproblemer som skilsmisse, mishandling av ektefelle, misbruk eller vanskjøtsel av barn, behov for sosialtjenester og kriminell atferd.

Vanskelig å oppdage tidlig

 • De fleste alkoholikere går uoppdaget av leger og helsepersonell. Det skyldes først og fremst at alkoholikeren kan skjule drikkingen sin, benekte problemer som forårsakes av eller forverres av drikkingen, den gradvise utviklingen av sykdommen og kroppens evne til å tilpasse seg de økende alkoholmengdene.
 • Familiemedlemmer benekter ofte eller underslår alkoholproblemet. Uforvarende bidrar de til at alkoholismen fortsetter ved å dekke over problemet eller ved å overta ansvaret for familien eller økonomien. I mange tilfeller kan drikkingen lenge holdes skjult for familien og helsepersonell.

Tidlige symptomer og tegn

 • Når alkoholikere konfronteres med at de har et alkoholproblem, vil de som regel benekte at de har slike problem.
 • Alkoholisme er en mangeartet sykdom og påvirkes ofte av alkoholikerens personlighet så vel som andre faktorer. Derfor vil symptomer og tegn gjerne variere fra person til person. Det er dog visse atferdstrekk og tegn som tyder på at en person har et alkoholproblem.
 • Eksempler på slike trekk er angst, irritabilitet, søvnvansker, hyppige fall, mange blåflekker, kronisk depresjon, fravær fra arbeid eller skole, tap av jobb, skilsmisse eller separasjon, økonomiske problemer, hyppig beruselse, vekttap, ulykker, skader og bilkollisjoner.

Sene symptomer og tegn

Hva gjør legen?

 • Spørreskjemaet er AUDIT (Alcohol Use Disorders Idendification Test)

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor ofte drikker du alkohol?
  • Aldri
  • Månedlig eller sjeldnere
  • 2-4 ganger i måneden
  • 2-3 ganger i uken
  • 4 ganger i uken eller mer
 • Hvor mange alkoholenheter* (en drink, et glass vin eller 1 liten flaske pilsnerøl) tar du på en "typisk" drikkedag?
  • 1-2
  • 3-4
  • 5-6
  • 7-9
  • 10 eller flere
 • Hvor ofte drikker du seks alkoholenheter eller mer?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av siste året var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde begynt?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av siste året unnlot du å gjøre ting du skulle gjort pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte starter du dagen din med alkohol?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Hvor ofte i løpet av det siste året har det vært umulig å huske hva som hendte kvelden før pga. drikking?
  • Aldri
  • Sjelden
  • Noen ganger i måneden
  • Noen ganger i uken
  • Nesten daglig
 • Har du eller andre blitt skadet som følge av at du har drukket?
  • Nei
  • Ja, men ikke i løpet av siste år
  • Ja, i løpet av siste år
 • Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din, eller antydet at du bør redusere?
  • Nei
  • Ja, men ikke i løpet av siste år
  • Ja, i løpet av siste år
 • Har du tenkt på å redusere drikkingen din?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lenge har du hatt nåværende forbruk?
  • Noen uker 
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Ca. et halv år
  • Ca. 1 år
  • Mer enn 1 år
 • Har du hatt perioder med avhold?
  • Ja
  • Nei
 • Har du problemer med å fungere sosialt?
  1. I familien
  2. På jobben
  3. I vennekretsen
 • Har du andre helseproblemer?
  1. Magesmerter
  2. Diaré
  3. Gangvansker
  4. Ryggplager
  5. Bronkitter
  6. Depresjon
  7. Angst
  8. Søvnproblemer
  9. Selvmordstanker

 Legeundersøkelsen

 • Legen vil gjøre en generell kroppsundersøkelse
 • Det er ingen spesifikke tegn ved tidlig misbruk, men med økende varighet av misbruk eller avhengighet kan sykdomstegn utvikles

Andre undersøkelser

 • Legen vil vanligvis ta generelle blodprøver + prøver som tester leverfunksjonen + PEth (fosfatidyletanol)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved et alvorlig alkoholmisbruk vil du ble henvist til spesialist
 • Ved akutte komplikasjoner som følge av alkoholmisbruk kan du bli innlagt i sykehus

Vil du vite mer?