Informasjon

Undersøkelser ved alkoholisme

Diagnosen alkoholisme stilles vanligvis på grunnlag av personens atferd, unntatt i de tilfeller der det foreligger bortfallssymptomer (abstinens) eller skade på organer som følge av alkoholforbruk.

Alkoholisme defineres som forbruk av alkohol i et omfang som virker inn på individets liv bedømt ut fra arbeidsevne, sosiale funksjoner og helse. Det betyr at atferd hos en alkoholiker kan tolkes på ulike måter av ulike personer. Dette kan til en viss grad gjøre diagnostikken av alkoholisme litt vanskelig.

Standardiserte spørsmål

Flere sjekklister (screening tester) blir rutinemessig brukt av mange helsepersonell for å identifisere personer som er i risiko for alkoholisme. Slike tester består vanligvis av ett eller flere spørsmål. Vanlig brukte tester er CAGE og AUDIT.

CAGE

CAGE-testen består av fire spørsmål. Hvis du svarer "ja" på ett av spørsmålene, er du i faresonen for misbruk. Svarer du "ja" på to eller flere av disse spørsmålene, er det høy sannsynlighet for alkoholisme:

 • "Har du tenkt på å redusere drikkingen din?" (Cut down ..)
 • "Kritiserer andre ditt drikkemønster?" (Annoyed by others criticizing ..)
 • "Har du skyldfølelse på grunn av drikkingen din?" (Guilt feelings …)
 • "Tar du en drink for å komme i gang morgenen etter at du har drukket?" (Eye-opener)

Kroppsundersøkelse

Det finnes ingen spesifikke tegn på alkoholisme ved tidlig misbruk. Men med økende varighet av misbruk eller avhengighet kan sykdomstegn utvikles. De vanligste kan være:

 • Allmenntilstand
  • Redusert allmenntilstand, dårlig hygiene, sår og skader?
 • Tegn til leverskade?
  • Røde håndflater, forstørret lever, gulsott, blodsprengte hudforandringer, åreknuter i spiserøret, forstørrede bryster (menn), blodfattig, tegn på sviktende hjernefunksjon
 • Tegn til skade på bukspyttkjertelen?
  • Fettrik avføring (steatorè), vitaminmangel, avmagring som følge av redusert opptak av næring i magetarmkanalen, diabetes mellitus
 • Tegn til skade av lillehjernen?
  • Balanseproblemer, ustødig gange, skjelving, dårlig kontroll over bevegelser (svekket koordinasjon)
 • Undersøkelse av nervesystemet
  • Tegn på nerveskader i armer og ben (nevropati) som nedsatt vibrasjonssans, svekket leddsans (lukkede øyne, en person plasserer f.eks. ankelleddet i ulike posisjoner) - vedkommende klarer ikke å si hvilken posisjon leddet står i, drop-fot - dvs. foten henger ned i ankelleddet, subber nedi
 • Tegn på psykisk sykdom
  • Angst eller depresjon
  • Søvnproblemer
  • Familieproblemer

Blodprøver

Ofte er den første konsultasjonen hos lege forårsaket av en medisinsk eller kirurgisk komplikasjon til alkoholinntak. Hvis legen får mistanke om at det kan foreligge et alkoholproblem, kan legen ta ulike blodprøver. Imidlertid har blodprøver en begrenset verdi i diagnostikken av alkoholisme.

Blodprøver kan tas for å vurdere din leverfunksjon. Alkoholbruk medfører ofte forhøyede verdier på leverfunksjonsprøvene. Gamma-GT er den mest følsomme leverprøven ved undersøkelse på alkoholmisbruk. Den kan være økt allerede etter få uker med høyt alkoholforbruk. ALAT kan også være forhøyet, det tolkes som et tegn på levercelleskade.

CDT er en annen prøve som kan påvise alkoholisme, men prøven er usikker når den brukes for å oppdage tidlige tegn på alkoholisme. Den egner seg bedre i oppfølgingen av alkoholikere.

En ny prøve er fosfatidyletanol (PEth). Den er bedre enn CDT til å oppdage tidlig alkoholisme eller lavere forbruk. PEth Fosfatidyletanol (PEth) dannes i kroppen kun ved nærvær av alkohol.

Alkoholikere kan også ha lav blodprosent (anemi), og det kan påvises forandringer i kroppens jerninnhold (ferritin). Det samme gjelder antall blodplater. Typisk er antall blodplater redusert etter tungt misbruk av alkohol, men verdiene stiger raskt ved avholdenhet.

Vil du vite mer?