Informasjon

Undersøkelser ved alkoholavhengighet

Diagnosen alkoholavhengighet stilles vanligvis på grunnlag av personens atferd, unntatt i de tilfeller der det foreligger bortfallssymptomer (abstinens) eller skade på organer som følge av alkoholforbruk.

Alkoholavhengighet defineres som forbruk av alkohol i et omfang som virker inn på individets liv bedømt ut fra arbeidsevne, sosiale funksjoner og helse. Det betyr at atferd hos en alkoholavhengig kan tolkes på ulike måter av ulike personer. Dette kan til en viss grad gjøre diagnostikken av alkoholavhengighet litt vanskelig.

Standardiserte spørsmål

Flere sjekklister (screening tester) blir rutinemessig brukt av mange helsepersonell for å identifisere personer som er i risiko for alkoholisme. Slike tester består vanligvis av ett eller flere spørsmål. Vanlig brukte tester er CAGE og AUDIT.

CAGE

CAGE-testen består av fire spørsmål. Hvis du svarer "ja" på ett av spørsmålene, er du i faresonen for misbruk. Svarer du "ja" på to eller flere av disse spørsmålene, er det høy sannsynlighet for alkoholavhengighet:

 • "Har du tenkt på å redusere drikkingen din?" (Cut down ..)
 • "Kritiserer andre ditt drikkemønster?" (Annoyed by others criticizing ..)
 • "Har du skyldfølelse på grunn av drikkingen din?" (Guilt feelings …)
 • "Tar du en drink for å komme i gang morgenen etter at du har drukket?" (Eye-opener)

Kroppsundersøkelse

Det finnes ingen spesifikke tegn på alkoholavhengighet ved tidlig misbruk. Men med økende varighet av misbruk eller avhengighet kan sykdomstegn utvikles. De vanligste kan være:

 • Allmenntilstand
  • Redusert allmenntilstand, dårlig hygiene, sår og skader?
 • Tegn til leverskade?
  • Røde håndflater, forstørret lever, gulsott, blodsprengte hudforandringer, åreknuter i spiserøret, forstørrede bryster (menn), blodfattig, tegn på sviktende hjernefunksjon
 • Tegn til skade på bukspyttkjertelen?
  • Fettrik avføring (steatorè), vitaminmangel, avmagring som følge av redusert opptak av næring i magetarmkanalen, diabetes mellitus
 • Tegn til skade av lillehjernen?
  • Balanseproblemer, ustødig gange, skjelving, dårlig kontroll over bevegelser (svekket koordinasjon)
 • Undersøkelse av nervesystemet
  • Tegn på nerveskader i armer og ben (nevropati) som nedsatt vibrasjonssans, svekket leddsans (lukkede øyne, en person plasserer f.eks. ankelleddet i ulike posisjoner) - vedkommende klarer ikke å si hvilken posisjon leddet står i, drop-fot - dvs. foten henger ned i ankelleddet, subber nedi
 • Tegn på psykisk sykdom
  • Angst eller depresjon
  • Søvnproblemer
  • Familieproblemer

Blodprøver

Ofte er den første konsultasjonen hos lege forårsaket av en medisinsk eller kirurgisk komplikasjon til alkoholinntak. Blodprøver kan bli nødvendig om legen mistenker at det foreligger et alkoholproblem. Imidlertid har blodprøver en begrenset verdi i diagnostikken av alkoholavhengighet.

Ulike blodprøver kan tas for å vurdere din leverfunksjon. Alkoholbruk medfører ofte forhøyede verdier på leverfunksjonsprøvene. Den prøven som egner seg best til å kartlegge bruken av alkohol heter fosfatidyletanol, og forkortes PEth. PEth er en markør for alkoholkonsum, og reflekterer særlig forbruk siste 2-3 uker.

CDT er en annen prøve som kan påvise alkoholavhengighet, men prøven er usikker når den brukes for å oppdage tidlige tegn på alkoholavhengighet. Den egner seg bedre i oppfølgingen av alkoholikere.

Alkoholavhengige ikere kan også ha lav blodprosent (anemi), og det kan påvises forandringer i kroppens jerninnhold (ferritin). Det samme gjelder antall blodplater. Typisk er antall blodplater redusert etter tungt misbruk av alkohol, men verdiene stiger raskt ved avholdenhet.

Vil du vite mer?