Informasjon

Alkoholisme

Alkoholisme er en tilstand kjennetegnet av tap av kontroll over alkoholforbruket.

Hva er alkoholisme?

Ved alkoholisme blir alkohol konsumert i et omfang som går langt ut over det som er vanlig. Alkoholavhengige bruker alkohol oftere, og misbruket fører til skader på helsen og på forholdet til medmennesker.

Av dem som utvikler avhengighet av alkohol, antar en at 1 av 5 har en arvelig eller sosialt betinget økt risiko for dette. Barndom og oppvekst preget av rusmisbruk hos foreldrene gir økt risiko for utvikling av avhengighet hos barna. Jo vanligere omgang med alkohol er i hjemmet, jo større fare er det for at barnet senere blir alkoholbruker eller -misbruker. Det er heller ikke uvanlig at alkoholmisbruk utvikler seg hvor det er vansker i livssituasjonen, som etter en separasjon eller skilsmisse.

Lett tilgang til alkohol gjør også at en lettere kan utvikle et misbruk.

Neste side