Informasjon

Alkoholavhengighet

Alkoholavhengiget er en tilstand kjennetegnet av tap av kontroll over alkoholforbruket.

Hva er alkoholavhengighet?

Ved alkoholavhengighet blir alkohol konsumert i et omfang som går ut over det som er vanlig. Alkoholavhengige bruker alkohol i større grad, og det fører til skader på helsen og påvirker forholdet til andre mennesker.

Av de som utvikler avhengighet av alkohol, antar en at 1 av 5 har økt risiko for dette basert på arv eller miljø. Barndom og oppvekst preget av rus hos foreldrene gir økt risiko for utvikling av avhengighet hos barna. Jo vanligere omgang med alkohol er i hjemmet, jo større fare er det for at barnet senere blir alkoholavhengig. Det er heller ikke uvanlig at skadelig bruk av alkohol utvikler seg hvor det er vansker i livssituasjonen, som etter en separasjon eller skilsmisse.

Lett tilgang til alkohol gjør også at en lettere å utvikle skadelig bruk.

Neste side