Informasjon

Alkoholisme

Temaside om Korona

Råd til alkoholmisbrukerens partner

  • Ikke ta ansvar for det alkoholmisbrukeren gjør, det må han/hun stå for selv.
  • Ikke la deg misbruke fysisk eller mentalt, la misbrukeren få vite det hvis du finner oppførselen uakseptabel. Hvis misbrukeren ikke etterkommer dette, og heller ikke søker hjelp, er det fornuftig å bryte forholdet.
  • Sørg for at du har et sosialt nettverk utenom misbrukeren.
  • Ta vare på egen psykisk og fysisk helse.
  • Ta avstand fra den irrasjonelle og ansvarsløse atferd misbrukeren ofte viser.
  • Drikk ikke sammen med misbrukeren, total avholdenhet er nødvendig. Misbrukeren er ute av stand til måtehold.
  • Prøv og snakk med partneren på en jevnbyrdig måte, uten å fordømme. Prøv å ta opp problemer og følelser, samt motivere for at misbrukeren må søke behandling.
  • Forsøk å unngå bitterhets- og hatsfølelse. Det hjelper ikke å gjemme alkoholen eller tømme den i vasken.
Forrige side Neste side