Informasjon

Alkoholisme

Temaside om Korona

Hva kan en gjøre?

Generelt kan en si at dess tidligere en klarer å kutte ut alkoholen, jo lettere er det å komme ut av misbruket. Dette skyldes både avhengighetens grad, og det faktum at jo lengre en har vært misbruker, jo mer av det sosiale nettverket og det hjelpeapparatet familie og venner representerer, vil ha smuldret bort.

Hjelpeorganisasjoner (AA, AKAN, osv.) kan yte hjelp og tilby et sosialt nettverk som kan være til nytte for å komme seg ut av alkoholproblemet.

Forrige side Neste side