Informasjon

Hva pårørende bør vite om alkoholisme

Alkoholisme er en tilstand kjennetegnet av tap av kontroll over alkoholforbruket.

Forrige side