Informasjon

Slik beregnes alkoholpromille

Slik beregnes alkoholpromillen

I gjennomsnitt vil alkoholen fordele seg i 60 prosent av kroppsvekten hos kvinner og i 70 prosent av kroppsvekten hos menn. Som en hovedregel anslår vi at alkoholen forbrenner med 0,15 promille per time (kan variere mellom 0,10 - 0,25). For omtrentlig beregning av promille etter alkoholinntak bruker vi denne formelen:

  • For kvinner:
    • Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 0.60) - (0,15 x timer fra drikkestart) = promille
  • For menn:
    • Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 0.70) - (0,15 x timer fra drikkestart) = promille

Du finner oversikt over ulike drikkevarers innhold av alkohol i gram i Fakta om alkohol.

Formelen vil bare gi et grovt svar, og kan bare brukes for omtrentlig beregning av alkoholkonsentrasjonen i blodet når det har gått minst en time etter siste alkoholinntak.

Eksempel 1:

En mann på 80 kg drikker fem øl (tilsvarer fem serveringsenheter alkohol à 15 gram) i løpet av kort tid. Han får i seg i alt 15 x 5 = 75 g alkohol. Beregningen blir slik:
Han fordeler alkoholen i 80 kg x 0.70 = 56 kg av kroppsvekten.
Alkoholkonsentrasjonen i blod blir da: 75 g / 56 kg = 1,34 g/kg = 1,34 promille.

Det tar litt tid før all alkoholen som er drukket, kommer over i blodet. Blant annet har det betydning om han spiser samtidig, og hvor mye. Forbrenningen starter i det alkoholen begynner å komme over i blodet. I gjennomsnitt forbrennes 0,15 promille per time. I eksempel 1 spiser ikke mannen mat samtidig. Alkoholpromillen 1 time etter alkoholinntak blir:
(1,34 - 0,15 promille) = 1,19 promille
Alkoholpromillen etter fem timer blir: (1,34 - (0,15 x 5) promille) = 0,59 promille.

Eksempel 2:

Den samme mannen på 80 kg drikker samme mengde alkohol som beskrevet, men fordeler drikkingen over fire timer. Konsentrasjonen i blodet etter fem timer kan bli den samme som ovenfor, 0,59 promille, men han unngår den høye 1,34 promillen etter en time.

Forrige side Neste side