Informasjon

Slik beregnes alkoholpromille

Unngå bilkjøring med dagen derpå-promille

Hvis vi skal være sikre på at alkoholkonsentrasjonen i blodet er under 0,2 promille neste dag, kan vi ikke bruke den omtrentlige beregningsmåten som er beskrevet ovenfor. Vi må legge inn sikkerhetsmarginer og må dermed bruke både minimumsverdi for kroppsvann og minimumsverdi for forbrenningshastighet. Lavest andel kroppsvann er 50 prosent av kroppsvekten for kvinner og 60 prosent for menn. Lavest forbrenningshastighet er 0,10 promille per time.

Her er to regnestykker som sier noe om hva som er ”sikkert” å drikke dersom du drikker alkohol om kvelden og skal kjøre bil morgenen etter. Det er regnet med 14 volumprosent alkohol i vin og 4,7 i øl.

Eksempel 1:

En relativt liten kvinne bør drikke mindre enn tre små flasker øl i tidsrommet kl 20 - 24 hvis hun skal kjøre bil neste dag litt etter kl 08.00.

Beregningen blir slik:
En kvinne på 60 kg drikker tre små flasker øl (tilsvarer 42 g alkohol). Alkoholen fordeler seg i 50 prosent av kroppsvekten, dvs i 30 kg. Hun får da maksimalt 1,40 promille i blodet, fordi 42 g/30 kg = 1,40 g/kg = 1,40 promille.

Når vi bruker minste forbrenningshastighet på 0,10 promille/time, vil promillen synke med til sammen 1,2 promille i løpet av 12 timer (fra kl 24 til kl 12). Under de nevnte forutsetninger får hun maksimalt 0,20 promille neste formiddag kl 12.00.

Eksempel 2:

En mann på 96 kg bør ikke drikke mer enn ¾ flaske vin i tidsrommet kl 20-24 hvis han skal kjøre bil neste dag litt etter kl 07.30. Beregningen blir slik:
En mann på 96 kg drikker ¾ flaske vin, som tilsvarer 78 gram alkohol. Alkoholen fordeler seg i 60 prosent av kroppsvekten, dvs i 57,6 kg. Han kan få 1,35 promille, fordi 78 g/57,6 kg = 1,35 promille. Når alkoholen forbrenner med 0,10 promille per time fra kl 24, vil han maksimalt ha en promille på 0,20 neste formiddag kl 11.30 (1,35 promille – (0,10 x 11,5 timer) = 0,20 promille).

Forrige side Neste side