Informasjon

Slik beregnes alkoholpromille

Alkohol løser seg lett i vann og fordeler seg raskt i vannholdig vev som blod og muskelmasse. Siden menn oftest har mer muskler og større kropp enn kvinner, vil menn ofte få lavere promille.

En lettøl kan gi alkoholpromille

  • En kvinne på 58 kg kan oppnå 0,2 promille hvis hun drikker en halvflaske lettøl (0,33 L).
  • En mann på 70 kg kan få 0,2 promille ved å drikke en halv liter lettøl (0,5 L).

Forsøk beregningene selv og se at maksimalt oppnåelig promille endres noe dersom du varierer størrelsen på mengden vann i kroppen.

Forrige side Neste side