Informasjon

Behandling av alkoholavhengighet

Symptomer på alkoholabstinens

Vanligvis vil en alkoholavhengig oppleve abstinenssymptomer i løpet av 6-8 timer etter at et langvarig alkoholinntak er sterkt redusert eller stanset.

Lettere symptomer på alkoholabstinens er skjelving, uro, hodepine, angst, søvnvansker, marerittaktige drømmer, nedstemthet og svetting.

Moderate symptomer på alkoholabstinens er mer uttalte psykiske symptomer, skjelving, svetting, hodepine, kvalme, forsterkede reflekser, litt raskere hjerterytme og forhøyet blodtrykk.

Alvorlige symptomer på alkoholabstinens er sterk uro, forbigående sansebedrag (alkoholisk hallusinose), uttalt hjertebank og svetting, sterk skjelving, feber, kvalme og oppkast. Pasientens allmenntilstand er klart nedsatt. Dette kalles av og til "predelir".

Forrige side Neste side