Informasjon

Behandling av alkoholavhengighet

Avrusning

Avrusning kan foregå hjemme dersom man forventer mild alkoholabstinens, og det ikke er kompliserende faktorer tilstede (sykdom, graviditet etc). Avrusning skal foregå under innleggelse i sykehus/institusjon ved kjent høyt forbruk av alkohol, dersom pasienten tidligere har hatt krampeanfall i forbindelse med avrusning, eller ved delirium tremens eller Wernickes encephalopati. Også dersom pasienten har klare abstinenssymptomer med betydelig promille, skal avrusning skje i institusjon.

I institusjon/sykehus overvåkes pasienten, og noen medisiner brukes. Som ledd i overvåkningen, stilles en del spørsmål fra et spørreskjema jevnlig, og blodtrykket og temperaturen måles. Resultatene fra disse undersøkelsene sier noe om hvor aggressivt abstinensen skal behandles.

Vitamin B1 (tiamin) gis rutinesmessig til alle innlagte. Dette er fordi opptaket i tarmen er sterkt begrenset ved høyt alkoholforbruk. Ubehandlet kan tiaminmangel føre til Wernickes encefalopati, en forstyrrelse karakterisert av lammelser av øyebevegelsene og etter hvert alvorlig hjerneskade. Tiamin gis i sprøyteform fordi det gir et bedre opptak enn tablettbehandling.

Andre medisiner som er aktuelle, er epilepsimedisin eller benzodiazepiner for å forebygge kramper, smertestillende mot hodepine, angstdempende mot uro/angst, eller midler mot søvnvanske. Dersom det påvises forstyrrelser i saltbalansen i kroppen (elektrolyttforstyrrelser), behandles dette på sedvanlig vis.

Forrige side Neste side