Informasjon

Behandling av alkoholavhengighet

Rehabilitering

Formålet med rehabiliteringsprogrammet er å hjelpe den alkoholavhengige til å akseptere sykdommen, øve opp ferdigheter som trengs for å føre et edruelig liv, og bli med på langvarige behandlingsopplegg og selvhjelpsprogrammer. Fagpersoner som trengs i oppfølgingen kan f.eks. være sykepleiere, sosionomer, familieterapeuter, psykologer og leger.

Mange alkoholikere har nytte av et langsiktig rehabiliteringsprogram også utenfor institusjon. Disse programmene innebærer opplæring, behandling, forsøk på å løse problemer som bidrar til eller skyldes alkoholismen, og lære seg ferdigheter til å mestre alkoholismen over tid. Disse ferdighetene innebærer bl.a. følgende:

  • Lære å oppdage og klare å motstå trangen til å drikke
  • Motstå sosialt press til å delta i misbruk
  • Endre helsevaner og livsstil. F.eks. bedre kostholdet og søvnvanene, holde seg unna "svirebrødre og -søstre", unngå steder og begivenheter der det drikkes
  • Lære å utfordre den alkoholiske tenkningen. F.eks. tanker som "jeg trenger en drink for å passe inn, ha det moro eller takle stress"
  • Etablere et støtteapparat og lære hvordan en skal be om hjelp og støtte fra andre. F.eks. fra medlemmer i selvhjelpsgrupper
  • Lære å takle følelser som sinne, angst, kjedsomhet, depresjon og stressfaktorer uten bruk av alkohol
  • Oppdage og mestre varselsignaler om tilbakefall før alkohol blir brukt
  • Lære seg å forvente at tilbakefall kan komme og vite hvordan han eller hun kan påvirke risikofaktorer for tilbakefall
Forrige side Neste side