Informasjon

Behandling av alkoholavhengighet

Forebyggende behandling

Det kan være god nytte i jevnlige konsultasjoner med en behandler over lengre tid. Fastlegen kan ofte være en god støttespiller.

Det finnes flere medisiner som kan forsøkes for å avstå fra alkoholbruk, selv om nytten ikke er godt dokumentert.

Antabus (disulfiram) har vært brukt i mange år. Midlet forstyrret nedbrytningen av alkohol slik at det dannes et stoff som gjør personen uvel og kvalm ved inntak av alkohol. Hovedproblemet med antabus er at folk ofte stopper å ta preparatet for å kunne drikke.

Andre medikamenter som brukes for å forhindre tilbakefall er Naltrexone, Campral, Selincro og en gruppe antidepressive medikamenter som betegnes SSRI. Noen mener at Naltrexone og Campral er de mest effektive medikamentene.

Forrige side Neste side