Informasjon

Behandling av alkoholavhengighet

Barna

Dersom pasienten har barn, skal dette alltid tas opp av behandlerne. Barn skal ikke lide på grunn av foreldres alkoholvaner. Derfor skal behandler alltid vurdere om melding til barne- og familieverntjenesten skal sendes.

Forrige side Neste side