Informasjon

- Skyld, skam og kjærlighet

Barn som vokser opp i et hjem som er preget av rusmisbruk, føler ofte både skyld og skam overfor far eller mor som har et misbruksproblem. Samtidig er de også glade i foreldrene, og ønsker å beskytte dem. - Barna blir ofte oversett eller glemt når mor eller far får behandling for et rusproblem, sier psykiater Svein Skjøtskift.

Svein Skjøtskift er overlege og spesialist i psykiatri, leder for Rusmedisinsk team ved Medisinsk avdeling på Haukeland sykehus i Bergen.

Hvordan det oppleves å ha et familiemedlem som er rusmisbruker, varierer etter hvem det er i familien som misbruker rusmidler.

- Det er en skremmende opplevelse for de nærmeste. Det er nok verst for barna som blir skremte og usikre av å oppleve de scenene som ofte oppstår rundt rusmisbruk. Voksnes reaksjoner er mer avhengig av den enkeltes personlighet, og av hvor omfattende rusmisbruket er. Det kan være alt fra at misbrukeren sitter rolig hjemme og drikker, til et omfattende misbruk med vold og kriminalitet. Dermed er det vanskelig å si noe generelt om hvordan dette oppleves. Dog er det klart at også for voksne er frykt og usikkerhet et gjennomgangstema. I tillegg kommer konflikter i parforholdet. Mange av de som prøver å beskrive hvordan de opplever å leve tett på en rusmisbruker, forteller om en veldig veksling. Når det går bra, snakker de ikke om problemene, men håper at det skal fortsette å gå bra. Når drikkeperiodene kommer, blir det bråk og konflikter, sier Skjøtskift.

Blir preget av foreldrenes misbruk

Forskning viser at det å vokse opp i et rusbelastet hjem setter spor.

- Det er få som kommer umerket gjennom det. Det har vært hevdet i ulike undersøkelser at barn som har en slik oppvekst, kan få problemer med å knytte seg til andre i voksen alder, sier Skjøtskift.

De sterke motstridende følelsene barna har til forelderen som misbruker rusmidler, fører ofte til frustrasjoner og vonde følelsesmessige konflikter.

- Barn er veldig glade i foreldrene sine og ønsker å beskytte dem. Samtidig skammer de seg når foreldrene ikke klarer å kontrollere seg selv. De tør ofte ikke å ta med seg venner hjem. De vil beskytte, men er på samme tid ille berørt. Barn trenger trygghet, beskyttelse og stabilitet. På alle de tre områdene gjør rusmisbrukeren viktige feil. Dermed klarer de ikke å oppfylle elementære deler av sine foreldreoppgaver, sier Skjøtskift.

Det er ca. 90 000 personer i Norge som er avhengige av alkohol. Oftest er det far som er misbruker, men antallet kvinnelige alkoholavhengige er økende. Antall stoffavhengige i Norge er i dag mellom 11 000 og 15 000.

Neste side