Informasjon

- Skyld, skam og kjærlighet

Snakk om misbruket

De fleste som har et familiemedlem som misbruker rusmidler, har et brennende ønske om at misbruket skal ta slutt. Er det noe familien kan gjøre for å bidra til at misbrukeren søker hjelp?

- Her er det et spørsmål om alder. Små barn skal mest mulig slippe å belastes for et slikt ansvar. Der er problemet motsatt - de gjør alt for mye. For større barn kan det være nyttig å vite at det som ofte står i veien for å komme i gang med behandling, er at det ikke snakkes om misbruket. Familien går på en måte sammen om å dekke over det mest mulig. For en 15-16-17-åring vil jeg anbefale å begynne å være åpen om problemet. Fortell om det til noen du stoler på. Det kan være vanskelig, og det kan utløse mye som kan være ubehagelig. Det kan også føre til at den som drikker, søker hjelp. Dessuten kan det være godt å dele bekymringene med noen, sier Skjøtskift.

Vokser du opp i en familie med rusmisbruk og lurer på hvor du kan få hjelp, kan du starte med å betro deg til for eksempel en nær voksen slektning som du stoler på - som bestemor, bestefar, en tante eller en onkel. Du kan og ta kontakt med en voksen på skolen - for eksempel helsesøster, rådgiver, eller en lærer du har tillit til. Å dele opplevelsene med en god venn kan også lette trykket. Det vil være en risiko for at uvedkommende får høre om det, men stort sett er det alltid verre å gå alene med disse tankene. For voksne barn av alkoholikere finnes det flere steder tilbud om samtalegrupper. Man kan søke hjelp hos psykolog eller psykiater, eller betro seg til andre voksne, venner eller slektninger man stoler på.

Forrige side Neste side