Informasjon

- Skyld, skam og kjærlighet

- Mange lar det gå for langt

Dersom du som utenforstående har mistanke om at en person som har omsorg for barn er rusmisbruker, og du mistenker at dette går utover evnen til å være en god mor eller far, kan du melde bekymring til barnevernet.

- Helsepersonell har plikt til å gi bekymringsmeldinger i slike tilfeller. Der er vi fritatt fra taushetsløftet. Jeg tror det er betydelig unnfallenhet blant helsepersonell på dette området. Mange er for redde for å provosere eller krenke misbrukeren, sier Skjøtskift.

Dersom foreldrene ikke bor sammen, og den ene parten mistenker at den andre misbruker stoff eller alkohol, er det mange som lar det gå for langt.

- Det er viktig å vite at du som forelder har et ansvar for barnet ditt, selv om du ikke har det hos deg akkurat da. Det er en form for omsorgssvikt å sende et barn til en person som du vet med stor sannsynlighet ikke tar vare på det. Noen fraskilte legger seg altfor mye opp i den andres liv og gjøremål, men om du mistenker omsorgssvikt, må du finne ut om dette stemmer. Om du med åpne øyne sender barnet til en forelder som ikke er skikket til å ta vare på barnet, kan du risikere å miste omsorgen selv også, sier Skjøtskift.

Han tror at det er veldig lett å overse barna, deres opplevelser og sorg over å vokse opp i en familie som er preget av rusmisbruk.

- I behandlingsapparatet får ofte den voksne misbrukeren mer oppfølging enn barna. Det undersøkes ikke så veldig grundig hvordan barna har det, sier Skjøtskift.

Forrige side Neste side