Informasjon

Legemidler og alkohol

Er det uheldig å blande legemidler og alkohol? Det enkle svaret er ja, men som det fremgår av det følgende, blir det kanskje litt for lettvint å svare på den måten.

Er kombinasjonen uheldig?

Rundt 90 prosent av den voksne befolkning inntar alkohol ved gitte anledninger. Mange av oss bruker legemidler, enten som kortvarige kurer eller i langtidsbehandling. Er det uheldig å blande legemidler og alkohol? Det enkle svaret er ja, men som det fremgår av det følgende, blir det kanskje litt for lettvint å svare på den måten.

Kombinasjonen av legemidler og alkohol kan i kroppen gi flere uønskede virkninger, såkalte interaksjoner. Det kan dreie seg om uønskede bivirkninger, rusforsterkning eller sviktende virkning av medisinen. Slike forhold kan i verste fall ha meget alvorlige konsekvenser. Risikoen for interaksjoner reduseres dersom legen gjør riktige medikamentvalg, og du som pasient er informert.

Hvordan virker kombinasjonen i organismen?

Når du har drukket alkohol, og alkohol er til stede i organismen sammen med medikamenter, så vil både legemiddelvirkningene, bivirkningene og rusvirkninger forsterkes. Dette fordi legemidlet og alkoholen virker på samme sted og fordi nedbrytningen av begge stoffene er forsinket i leveren.

Dersom du har misbrukt alkohol tidligere, slik at alkohol har vært til stede i organismen jevnlig, men ikke nødvendigvis daglig, over måneder og år, kan det nedsette virkningen av legemiddel. Dette fordi kroppen har gjort tilpasninger som reduserer virkningen av legemiddel, eller som påskynder nedbrytningen av legemiddel.

Hvilke kombinasjoner er mest uheldige?

Alle medikamenter som virker inn på sentralnervesystemet og som "bedøver" dette, får forsterket denne virkningen når alkohol samtidig er til stede. Dette er kanskje den viktigste alkohol-legemiddel-interaksjonen. Alle disse legemidlene vil også øke risikoen for kraftigere alkoholrus. Det dreier seg om legemidler som bedøvelsesmiddel, antidepressiver, antiepileptika (mot epilepsi), noen av allergimedisinene, antiparkinsonmidler, midler mot psykose (antipsykotika), beroligende medisiner, sovemedisiner, muskelavslappende midler, smertestillende.

Illustrasjonsbilde

Samtidig bruk av alkohol og salisylater (eks. Dispril, Albyl, Aspirin) eller NSAIDs (midler som demper betennelser i muskler og ledd, "giktmedisiner") eller blodtynnende medisiner (Marevan) kan gi økt risiko for blødninger.

Alkohol og blodtrykksmedisiner kan gi episoder med forbigående lavt blodtrykk, eks. kan det svarte for øynene hvis du reiser deg for brått opp.

Tabletter mot soppinfeksjoner og bruk av Flagyl/ Metronidazol kan gi antabus-liknende reaksjoner, man blir uvell og føler seg dårlig.

Personer som har misbrukt alkohol over lengre tid, skal være spesielt forsiktige med bedøvelsesmidler, antiepileptika, beroligende medisiner, sovemedisiner, smertestillende - særlig sterke smertestillende. Bl.a. kan bruk av sove-, beroligende eller smertestillende medisiner utløse sterk trang til alkohol hos tidligere avhengige.

Sykdommer som krever varsomhet

Personer med diabetes skal være oppmerksomme på at alkohol og blandevann inneholder mye sukker som kan påvirke sykdommen. Epileptikere skal også være forsiktige. Alkoholbruk kan lede til og forverre høyt blodtrykk. Alkohol kan ved sin hemming av betennelsesceller og immunapparat øke risikoen for og forverre f.eks. infeksjonssykdommer (jfr. antibiotika eller penicillin-behandling).

Antibiotika og alkohol

Antibiotikasenteret for primærmedisin anbefaler ikke å drikke alkohol hvis du er på en antibiotikakur. Selv om det ikke er medisinske motforestillinger mot å blande penicillin og alkohol, så tilrås avholdenhet av følgende årsaker:

  • Alkohol nedsetter til en viss grad kroppens evne til å bekjempe infeksjon.
  • Bivirkningene av både alkohol og antibiotika forsterkes dersom de to kombineres.
  • Du tåler alkohol dårligere hvis du har en kraftig infeksjon. Eventuell kvalme og oppkast svekker effekten av kuren.
  • Ved en infeksjon i kroppen anbefales at du tar det med ro. Alkohol og fest fører ofte til økt aktivitet.

Selvangivelse

Det er viktig at du informerer legen om følgende, dersom noe av dette gjelder for deg:

  • Du har tidligere vært storforbruker av alkohol
  • Du har tidligere registert en legemiddel-alkohol-interaksjon
  • Omfanget av ditt alkoholforbruk for tiden
  • Det er viktig for deg å bruke alkohol i nærmeste fremtid, f.eks. i et selskap

Totalavhold?

Dersom du skal gjennomføre en kortvarig behandlingskur, bør du være avholdende fra alkohol i denne perioden. Ved mer langvarig behandling eller i tilfeller der det er usikkert om du kan praktisere totalavhold, bør legen bestrebe seg på å velge medikamenter med liten interaksjonsrisiko.

Legen bør unngå å skrive ut sterke smertestillende (opiater), beroligende eller sovemedisiner til personer med tidligere storforbruk av alkohol.

Forsiktig alkoholbruk?

Alkohol hører gjerne med i festlige anledninger. For noen oppleves det leit ikke å kunne nyte litt alkohol i slike stunder. Du skal da vite at inntak av kun en liten flaske øl, et glass vin eller en drink brennevin sjeldnere enn hver 2. time, gir vanligvis ikke så høye alkoholkonsentrasjoner at det fører til interaksjon med legemiddel. Dersom du vet at du klarer å kontrollere alkoholinntaket, kan det være forsvarlig å kombinere alkohol og legemiddel når alkoholinntaket er så lavt.

Vil du vite mer?

  • Legemidler og alkohol - for helsepersonell