Informasjon

Råd til alkoholmisbrukerens partner

Beskytt deg selv - følg disse rådene dersom partneren din har et rusproblem.

Temaside om Korona
  • Ikke ta ansvar for det alkoholmisbrukeren gjør, det må han/hun stå for selv
  • Ikke la deg misbruke fysisk eller mentalt. Gi beskjed dersom du finner oppførselen uakseptabel. Hvis misbrukeren ikke etterkommer dette, og heller ikke søker hjelp, må brudd i forholdet vurderes
  • Sørg for at du har et sosialt nettverk utenom misbrukeren
  • Ta vare på egen psykisk og fysisk helse
  • Ta avstand fra den uforstandige og ansvarsløse atferd misbrukeren ofte viser
  • Drikk ikke sammen med misbrukeren, total avholdenhet er nødvendig
  • Prøv og snakk med partneren på en jevnbyrdig måte, uten å fordømme. Prøv å ta opp problemer og følelser, samt motivere for behandling
  • Forsøk å unngå bitterhets- og hatsfølelse. Det hjelper ikke å gjemme alkoholen eller tømme den i vasken

Vil du vite mer?